Country: Republic of MacedoniaPopulation: 2,048,620
Capital: Skopje
Currency: Macedonian Dinar (MKD )
Top level domain: .mk
Int. Phone access: 389
ISO2 code: MK
ISO3 code: MKD
IOC code: MKD


Republic of MacedoniaHome -> Europe -> Southern Europe -> Republic of Macedonia
Republic of Macedonia

Languages:
Macedonian , Albanian, Turkish, Roma, Serbian

Religions:
Macedonian Orthodox 64.7%, Muslim 33.3%, other Christian 0.37%, other and unspecified 1.63% (2002 census)

United Nations member since: 1993-04-08

Olympic achievements

Olympic Summer Games: 4 times.   Medals: gold  0   silver  0   bronse   1
Olympic Winter Games: 4 times.   Medals: gold  0   silver  0   bronse   0

Provinces / Regions


Strumica, Studenicani, Suto Orizari, Sveti Nikole, Tearce, Tetovo, Topolcani, Valandovo, Vasilevo, Veles, Velesta, Vevcani, Vinica, Vitoliste, Vranestica, Vrapciste, Vratnica, Vrutok, Zajas, Zelenikovo, Zelino, Zitose, Zletovo, Zrnovci, Aracinovo, Bac, Belcista, Berovo, Bistrica, Bitola, Blatec, Bogdanci, Bogomila, Bogovinje, Bosilovo, Brvenica, Cair, Capari, Caska, Cegrane, Centar, Centar Zupa, Cesinovo, Cucer-Sandevo, Debar, Delcevo, Delogozdi, Demir Hisar, Demir Kapija, Dobrusevo, Dolna Banjica, Dolneni, Dorce Petrov, Drugovo, Dzepciste, Gazi Baba, Gevgelija, Gostivar, Gradsko, Ilinden, Izvor, Jegunovce, Kamenjane, Karbinci, Karpos, Kavadarci, Kicevo, Kisela Voda, Klecevce, Kocani, Konce, Kondovo, Konopiste, Kosel, Kratovo, Kriva Palanka, Krivogastani, Krusevo, Kuklis, Kukurecani, Kumanovo, Labunista, Lipkovo, Lozovo, Lukovo, Makedonska Kamenica, Makedonski Brod, Mavrovi Anovi, Meseista, Miravci, Mogila, Murtino, Negotino, Negotino-Polosko, Novaci, Novo Selo, Oblesevo, Ohrid, Orasac, Orizari, Oslomej, Pehcevo, Petrovec, Plasnica, Podares, Prilep, Probistip, Radovis, Rankovce, Resen, Rosoman, Rostusa, Samokov, Saraj, Sipkovica, Sopiste, Sopotnica, Srbinovo, Staravina, Star Dojran, Staro Nagoricane, Stip, Struga,

Major Cities


Skopje,